Posts

Showing posts from 2015

市值低股權集中 衍生候低吸納

投資者手記 │ 渣打供股 否極泰來

投資者手記 │ 半年贏盡河山 七天兵敗如山

投資者手記 │ 蘋果股發圍 高偉搭東江

投資者手記 │ 調整期望落空 好友佔盡上風

投資者手記 │ 如錯過首輪升浪 應部署二浪入市

投資者手記 │ 解放軍要來了 同志們!好!

投資者手記 │ 長揸中國中藥 短炒集成傘業

投資者手記 │ 8字頭起雙飛 百本誘惑IGG有火

投資者手記 │ 聽柴靜的話 吸信義光能

投資者手記 │ 引入惠理好事近 吸納龍翔有驚喜

投資者手記 │ 油價易跌難升 團結香港靠東方海外